Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Fundacji You Can Help
 
Kto jest administratorem danych?
Administratorem gromadzonych danych jest  Fundacja You Can Help z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 222 m. 8A w Łodzi (90-369), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000581769, NIP 725-210-22-41, REGON 362801455, kapitał zakładowy: 40.000 PLN, zwana dalej Administratorem Danych.
 
Jakie dane są gromadzone?
Administrator Danych gromadzi o Zarejestrowanych Użytkownikach serwisu http://ychf.org następujące dane:
  • imię i nazwisko

  • adres zamieszkania (podany w formularzu rejestracyjnym na potrzeby utworzenia Profilu)

  • numer telefonu (podany w formularzu rejestracyjnym na potrzeby utworzenia Profilu)

  • adres e-mail,

  • login,

  • hasło podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie.

Brak powyższych danych uniemożliwia prawidłowe świadczenie usług w ramach serwisu http://ychf.org. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis http://ychf.org.
 
Administrator Danych gromadzi również informacje o numerach IP urządzeń Użytkowników, które łączą się ze stroną http://ychf.org. Dzięki takim danym analizowane i weryfikowane są wyłącznie działania witryny. Dane osobowe Użytkowników nie są identyfikowane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną.
 
Ustawa o ochronie danych osobowych
Administrator Danych gwarantuje użytkownikom serwisu Fundacji You Can Help - http://ychf.org, realizację uprawnień, które wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), a w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.
 
Uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, realizowane są poprzez profil zarejestrowanego użytkownika lub kontakt drogą e-mailową z Administratorem Danych, w którym należy wystosować odpowiednie żądanie na adres e-mail: kontakt@ychf.org z adresu podanego przy rejestracji w portalu.
 
Pliki cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika - zarówno zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego), dzięki którym możliwa jest identyfikacja go w sposób potrzebny do umożliwienia skorzystania z niektórych funkcji serwisu). Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w zakładce: Polityka Cookies.
 
Udostępnianie danych
Wszelkie dane zebrane przez witrynę http://ychf.org, nie zostaną przez nas nigdy udostępnione na zewnątrz w formie umożliwiającej identyfikację użytkowników witryny. Wyjątkiem jest sytuacja otrzymania przez nas wyraźnego nakazu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 
Zmiana i aktualizacja polityki prywatności
Fundacja You Can Help zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym użytkownicy serwisu zostaną niezwłocznie poinformowani.
 
 
Fundacja You Can Help

Wspierają nas
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Nie można wyświetlić zdjęcia